Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE
Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych.  Dokonanie  rezerwacji poprzez wpłatę zadatku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.
REGULAMIN PRZEKAZANIA I KORZYSTANIA Z APARTAMENTU 
1.Rezerwacji apartamentu można dokonać emailem lub telefonicznie. W odpowiedzi zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji i wskazane konto bankowe na które należy uiścić zadatek. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 40% wartości pobytu na wskazane konto bankowe. Wpłata powinna być dokonana maksymalnie do 2 dni. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu. W przypadku anulowania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem są przyczyny leżące po stronie Wynajmującego lub gdy Najemca wskaże nowego Najemcę na ten sam termin. Po zaksięgowaniu wpłaty Wynajmujący wyśle email z potwierdzeniem rezerwacji oraz dane kontaktowe do rezydenta przyjmującego gości i przekazującego klucze.
2.Pozostałą kwotę za wynajem należy uiścić najpóźniej w dniu przyjazdu na wskazane konto bankowe lub u rezydenta przekazującego klucze, nawet jeżeli przyjazd lub pobyt ulegnie opóznieniu lub skróceniu.
3.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 300zł na poczet ewentualnych szkód powstałych z winy Najemcy lub osób przebywających w danym okresie w apartamencie. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu i ustaleniu, że szkody takie nie powstały.
4.Doba hotelowa trwa o godz.16,00 do godz.11,00 dnia następnego.
5.Dokładną godzinę przyjazdu należy ustalić z rezydentem a w szczególności przyjazd po godz.20,00 lub wyjazd przed godz. 7,00. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości przez Wynajmującego.
6.Liczba osób zamieszkujących w apartamencie jest ograniczona do liczby osób wskazanych w rezerwacji. Najemca zobowiązany  jest do poinformowania o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba osób zostanie przekroczona rezydent wydający klucze może odmówić ich wydania
7.Najemca może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go udostępniać osobom trzecim.
8.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w apartamencie w okresie trwania najmu. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego lub rezydenta a także pokryć w całości powstałe szkody najpóźniej w dniu wyjazdu.
9.W apartamencie oraz na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku nienależytego zachowania, przejawów agresji lub konieczności interwencji ochrony lub policji Najemca może być wymeldowany w trybie natychmiastowym bez zwrotu uiszczonej za pobyt opłaty.
10.W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ( nie dotyczy tarasu i balkonu) jak również używania przedmiotów i urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu ( nie dotyczy: ładowarek do telefonów, suszarek do włosów, maszynek do golenia oraz urządzeń komputerowych)
11.W apartamencie obowiązuje zakaz przebywania zwierząt chyba , że zostanie to wcześniej uzgodnione  z Wynajmującym.
12.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych Najemcy w tym samochodu lub innego pojazdu parkującego w garażu jak i na terenie obiektu.
13.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mogące ewentualnie wystąpić przerwy w dostawie prądu, wody i ogrzewania jak również przerwy w działaniu budynku SPA jak i urządzeń w nim znajdujących się a Najemca z tego tytułu nie może wnosić żadnych roszczeń.
14.Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.
15.Apratament powinien zostać oddany przez Najemcę w należytym stanie, porządku i czystości. Należy wynieść śmieci, zmyć naczynia, wyłączyć urządzenia, zgasić światło ,zamknąć okna, itp.
16.W momencie przekazania apartamentu najemca ma prawo do tzw. pakietu startowego tj. (papier toaletowy, płyn do naczyń, zmywak, mydło do rąk w łazience) w przypadku niewystarczającej ilości tych środków na cały pobyt najemca musi się zaopatrzeć we własnym zakresie.
17. Wszelkie sprawy, uwagi, nieprawidłowości należy zgłaszać do Pani Oli +48 530 543 308  lub Pani Asi +48 504 780 713

Życzymy Udanego Wypoczynkudrukuj   wyślij stronę znajomemu    
1999-2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright MATinternet Zakopane :: Powered by AntCms